תביעה כספית דרישת פיצוי עקב פגמים שהתהוו בחזיתות ארונות מטבח כתוצאה מנזקי מים

תביעה כספית המבוססת על חוות דעת של המהנדס המומחה מר נחשון הורביץ,  שמכשכר כמומחה מטעם התובעת, בתביעה שעניינה דרישת פיצוי כספי עקב פגמים שהתהוו בחזיתות של ארונות מטבח בבית התובעת, כתוצאה מנזקי מים.

 

 

מתוך פסק הדין

  1. אין למעשה חולק כי החזיתות נושאות פגמים, וכי מקורם במים שנספגו וגרמו להתנפחויות בחומר ה-

2. התובעת טוענת, כי הגורם היסודי לכך שהמים גרמו לנזקים האמורים הוא ליקוי

באיכות החזיתות, בדגש על הצבע בו נצבעו, ושאמור היה – לפי היגיון הדברים נוכח

אופן השימוש בכל מטבח – להיות עמיד בפני מים; ואילו הנתבעת טוענת, כי מדובר

בשימוש לא רגיל ולא סביר מצד התובעת במטבח, שגרם להיקוות מים רבים מכדי

שניתן יהיה להימנע מספיחתם אל תוך חומר החזיתות.

 

3 .שני הצדדים נשענים על מומחים. התובעת צרפה חוות דעת של מהנדס בניין, מר נחשון

הורביץ, שקבע שהנזקים נגרמו עקב פגם בטיב החומר, זאת על יסוד ממצאיו, כי חזית

המדיח, שהוחלפה, אינה מתאפיינת בבקיעי העץ שהופיעו ביתר החזיתות, ומכאן, כי

החומר המקורי היה לקוי. הנתבעת, מנגד, צרפה "דו"ח בדיקה" של מהנדס המפעל

שלה, אשר בדק את חזית המדיח המקורית, קבע כי אין פגם בחומר,

אלא רק באופן השימוש, ובין היתר נוכח מה שנראה בעיניו כסדקים בציפוי הצבע

המגן, המעידים על המכה או שריטה שספגה החזית, ואשר לאחר שנוצרו – כבר נפגמה

שכבת ההגנה מפני מים. 23

 

4 .לדיון התייצבה התובעת )בלוויית בעלה(, וטענה כי היא עושה שימוש שגרתי לחלוטין

במטבח, וכי מטבע הדברים החזיתות באות במגע עם מים, ואילו מטעם הנתבעת

התייצב נציג, שאינו יכול כמובן להעיד דבר מידיעה, ונשען על רישומיה ועל נספחי

כתב ההגנה.

בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא

2022 מרץ 27

ת"ק 21-11-10631 גור זאב נ' רהיטי רגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

5 .המהנדסים לא התייצבו לדיון, ולא התבקשה חקירתםהנתבעת ויתרה רשמית, ואילו

התובעת לא ביקשה לחקור את מהנדס הנתבעת, כאשר ממילא המסמך שהוגש מטעמו

אינו ערוך כחוות-דעת מומחה.

6 .ניסיונות להביא את הצדדים לכדי פשרה כשלו, ואין מנוס אלא להכריע בתביעה.

 

7 .אני סבור, כי ידה של התובעת על העליונה, וזאת בשל הצטברות של שלושת אלה:

 

8 .ראשית, התובעת נשענת על חוות-דעת מומחה, ערוכה כדין; הנתבעת, מנגד, לא טרחה

להצטייד בחוות-דעת, אלא הסתפקה, כמתואר, בדו"ח בדיקה, שאינו כולל פרטים על

אודות הכשרתו המקצועית ונסיונו של המהנדס ששמו מופיע בתחתית הדו"ח )הדו"ח

עצמו אינו חתום, אולם אין צורך להתעכב על נקודה זו מעבר לעצם ציונה. כבר בשלב

זה, במישור הראייתי, הכף נוטה לטובת התובעת, זאת חרף הערת הנתבעת, כי בעוד

המומחה מטעם התובעת הוא מהנדס בניין בהכשרתו, בלא מומחיות מיוחדת לעץ, זה

שלה הוא מהנדס עץ כאמור, אין בדו"ח הבדיקה כל נתונים בדבר הכשרתו של מר

רימר, לבד מ"מהנדס המפעל", בעברית, ו-"technology wood for engineer ,"17

באנגלית(.

 

9 .שנית, בעוד הנתבע  מתייחס לממצאים בחזית שהוחלפה, אין בדו"ח שלו כל

התייחסות לכך שמר הורביץ מצא בדוח בדיקת הליקויים שלו פגמים דומים ביתר החזיתות, שלא הוחלפו )אולם

לא בחזית המדיח החדשה, שיוצרה במועד אחר(. ממצאיו, בדבר מכה ספציפית

שגרמה לבקיעת ציפוי המגן, אינם יכולים לעמוד נוכח ריבוי הליקויים ביתר החזיתות

חלקם כאלה הנראים כאילו נגרמו מספיחת מים מכיוון הרצפה. גם מהותית, אפוא,

לחוות-דעתו של מר הורביץ יתרון על זו של מר רימר.

10 .ושלישית, באשר לשימוש שעושה התובעת במטבח נשמעה גרסה יחידה, של התובעת

עצמה. לנתבעת אין מידע כלשהו  – או לפחות לא נטען שיש לה –  היכול לאשש את טענתה,

כי התובעת עושה שימוש לא שגרתי במטבח )למשל: משתמשת בכמויות מים חריגות

לשם שטיפתו(. כל שהיא נשענת עליו היא אמירתו של המהנדס מטעמה, שתוארה

לעיל. ספק אם הדבר יכול היה להספיק כדי לגבור על גרסת התובעת, שהיא בבחינה

גירסה יחידה.

בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא

2022 מרץ 27

ת"ק 21-11-10631 גור זאב נ' רהיטי רגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

3 מתוך 3

11 .עניין אחרון זה מקבל חיזוק מעצם העובדה שקיום הפגמים אינו שנוי במחלוקת,

והטענה לשימוש חריג היא טענה שעל הנתבעת, כמי שנתנה אחריות לטיב המוצר,

להוכיח.

12 .לפיכך אני קובע, כי התביעה בעיקרה, למעט רכיב הנזקים הכלליים הוכחה די

הצורך.

13 .הנתבעת יכולה היתה – קודם להגשת התביעה – לבחור בדרך של תיקון הפגמים

)ותשלום עבור המומחה בלבד, אך לא בחרה בדרך זו, אלא התנתה את התיקון

בתשלומים שיבוצעו ע"י התובעת )שמצדה סרבה לשלם סכום כלשהו(. עתה, כמדומה

שנכון יהיה להורות על פיצוי כספי, איתו תעשה התובעת כרצונה, לרבות שימוש באיש

מקצוע אחר לשם תיקון או החלפה של המטבח.

 

14 .הרכיב הנוגע לנזקים כלליים לא הוכח, ועל כן אני דוחה חלק זה של התביעה.

 

15 .אני מקבל את התביעה, אפוא, חלקית, ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של

696,11 ,₪ בצירוף הוצאות ההליך )לרבות אגרה, הפרשי שערוך, וזמן שהושקע( בסך

של 900 ,₪ ובסה"כ: 596,12 .₪ סכום זה ישולם תוך 30 יום, אחרת ישא הפרשי

הצמדה למדד וריבית כדין מהיום.

 

המבקש להשיג על פסק הדין, זכאי לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי, תוך 15 יום.

 

המזכירות תשלח העתק פסק-הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד אדר ב' תשפ"ב, 27 מרץ 2022 ,בהעדר הצדדים.

 

 

מאמר נוסף על סוגים של ליקויים אותם אנו מאבחנים

סגירת תפריט
דילוג לתוכן