פסק דין ליקוי בנייה וחוות דעת מומחה -מטבח בבית פרטי

להלן ממצאי המומחה, המהנדס נחשון הורביץ, שהוזמן לבדיקת הטענות אודות ליקוי בנייה אשר נמצאו בשיש במטבח בבית פרטי.

ר' עדות המומחה בעמודים 7-9 לפרוטוקול:
"למעשה המטבח הורכב לאחר שהיה חלון ולא אטמו את החלק העליון של השיש. סביב החלון יש כיור עם ברז ולא עשו אטימה מעל עם חומר אטימה.
לא עשו איטום היכן שמסתיים החיפוי. החיפוי הוא שיש ומעל לא עשו סגירה בסיום שלו, בין החיפוי שיש לחלון אין אטימה וגם איפה שהקיר וזה פחות קריטי לענין שלנו כי באזור הברז יש הרבה מים שזה אזור החלון…
ברגע שבא קבלן שיש ובא אחרי החלון וראה שהבית במצב די גמור המינימום זה לקחת ולמרוח, לא מדבר על זה שהשיש גם התנתק ולא שמו דבק מתאים, למרוח חומר אטימה בחלק העליון…
רואים שיש קיטום בחלק האחורי וזה כמו משפך וזה מחמיר את הבעיה… המים משפריצים ואין אטימה היכן שהקיטום בחלק העליון… כמה שאני זוכר הבעיה גם היתה למטה, הינתקות מהקיר. זה שילוב של שני דברים, המים מחמירים את ההינתקות מהקיר וגם אם מלכתחילה, אין דרך לבדוק את עובי הדבק…
זה יכול להיגרם או מתשתית. אני כמהנדס רואה את התוצאה שזה מתנתק מהקיר, לא פירקתי את השיש, זה נובע מיישום לא נכון או תשתית לא טובה. זה לא אמור לקרות הינתקות…
אם אתה נציג הקבלן אתה צריך לבוא בסוף ולעמוד במקומי ולהסביר למה השיש מתנתק? זה לא אמור להתנתק. המהנדס שזה אני אומר שהבעיה נגרמה כתוצאה מעבודה לקויה של קבלן השיש.
אם יש סיבה אחרת לקבלן השיש שחושב שיעמוד ויסביר למה השיש מתנתק. אין פה מישהו באולם שחושב שזה אמור לקרות לשיש."

מעדותו ומחוות הדעת של המהנדס המומחה מר נחשון הורביץ עולה כי אכן מקור נזקי הרטיבות בעבודה לקויה של התקנת השיש ע"י הנתבעת, וכי הניסיון להטיל את האחריות לאיטום וסגירה סופית של עבודת התקנת השיש על איש האלומיניום בשל קיומו של חלון היא חסרת כל בסיס.

לטענת הנתבעת הרטיבות נובעת מהתקנה לקויה של חלון האלומיניום במטבח מעל השיש, זאת משלא בוצע איטום כהלכה בין החלון לבין השיש, והיא אינה קשורה לשיש או להתקנתו, שנעשתה עם החומרים הטובים ביותר.

מסקנות השופט בתביעה:
נצפים ניתוק בין השיש לקיר, העדר איטום כהלכה בין השיש לקיר, ובניגוד גמור לטענת הנתבעת הוצגה אף תמונה המוכיחה כי החלון הותקן בטרם הותקן השיש (ור' התייחסות המהנדס בעדותו לעניין זה, בעמ' 9 לפרוטוקול, משורה 4). נראה גם כי כפי עדות המומחה אין כל קשר בין עבודת התקנת החלון לבין התקנת חיפוי השיש (אשר ממילא כאמור אף קדמה לה בזמן, ור' עדות המהנדס בנושא זה כפי שנכתב בדוח בדק בית בעמ' 9 לפרוטוקול ש' 4-12).

לפיכך, המסקנה המתקבלת היא כי עבודתה הלקויה של הנתבעת גרמה להיווצרות הרטיבות ולגרימת הנזק תוצאה מכך, ויש אך להצר על כך שהנתבעת נמנעה, בכל ההזדמנויות שעמדו לרשותה, מבדיקה רצינית של הטענות ומציאת פתרון בשיתוף עם התובע ורעייתו, אשר הרושם המתקבל מהם הוא כי ניסו בכל מאודם להסדיר את העניין עם הנתבעת ומוצא ההליך המשפטי היה מוצאם האחרון.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן