בדיקת דירות במבנים משותפים  -ביקורת דירה

ביקורת דירה נועדה לבדוק ליקויי בניה שאינם שייכים לרכוש המשותף בבניין, הביקורת תתבצע לרוב לפני מסירת הדירה אך לעיתים חותם רוכש הדירה עם הקבלן על חוזה שמאפשר לו לבצע ביקורת ליקויי בניה כבר בתקופת ביצוע הבניה.

במהלך הבניה תתמקד הביקורת בטיב עבודות השלד והתשתית שמבצע הקבלן בהשוואה לתקנים כדוגמת 789 או 1920 שעוסקים בביצוע הבניה, ככל שתהליך הבניה מתקדם יותר יעסוק דוח הבדק בית בתקנים ותקנות הקשורים למערכות ועבודות הגמר.

דוח הליקויים שיכתוב המהנדס יכלול הסבר על מהות הליקוי , ציטוט מהתקן, תמונות מהדירה והצעת התיקון הנכונה לדעתו , כל אלו נדרשים וחשובים על מנת למנוע מהקבלן להתחמק מאחריותו לפגם.

לעיתים  ישנם ליקויים חזותיים שהתקנים לא דנים בהם אבל המהנדס המומחה מוצא לנכון לרשום פגם זה כליקוי שהקבלן נדרש לתקן, בתי המשפט לא מקלים ראש בדרישות אלו ולרוב פוסקים שהקבלן נדרש לתקן את הפגמים.

גם רוכש דירה שלא ביצע ביקורת לאיתור ליקויי בניה במבנה לפני אכלוס הבית יכול לבצע ביקורת כזאת עד לגמר תקופת הבדק שמשתנה לפי סוגי האלמנטים והמערכות.

למרות הנ"ל, ישנם פגמים מהותיים שתקופת הבדק לא חלה עליהם והם מפורטים בחוק מכר דירות , ליקויים אלו יוכל רוכש הדירה לדרוש מהקבלן לתקן בכל זמן בכפוף לדוח מהנדס מומחה .

ישנו יתרון נוסף לביצוע של בדק בית לפני אכלוס הדירה: במצב כזה יכול רוכש הדירה להחליט האם ברצונו לדחות את קבלת הדירה מהקבלן עד לתיקון של הליקויים המהותיים, או שהוא מוכן לקבלה במועד אך עם פיצוי כספי. עם זאת, במידה ורוכש הדירה יפעיל שיקול דעת מוטעה בהחלטה על דחיית קבלת הדירה, יכול בית המשפט לפסוק שהקבלן אינו צריך לפצות את הקונה על האיחור באכלוס הבית.

 

ביקורת למבנים משותפים ובדיקת דירות עם מהנדס מומחה

ביקורת דירה נותנת שקט נפשי למזמין העבודה שאינו צריך להיות עסוק בתחום שאינו מבין בו ומנגד מפעיל לחץ על הקבלן להגיע לרמות גימור גבוהות יותר ולפי התקן .

בדוח הביקורת יכתוב המהנדס מחירים לתיקון העבודות , פרט זה חשובים למקרה בו יחליט רוכש הדירה לתקן בעצמו את הליקויים ולדרוש תשלום מהקבלן או ע"מ להיכנס למו"מ עם הקבלן על גובה הפיצוי.

בדק בית וביקורת דירה הינם שלבים הכרחים בכל תקופת הבניה ובפרט בשלב הסופי בו ליקויי הבניה יהיו גלויים לבעל הנכס ולמבקרים בדירה ועלולים להפריע בשימוש היום יומי במערכות המותקנות בבית.

אנו בהורביץ מהנדסים מבצעים ביקורת דירה על ידי מהנדסים מומחים שעברו הכשרה לכך, בסוף ביקורת הליקויים יוציא המהנדס דוח מפורט כפי שהוסבר במאמר.

לפרטים נוספים חייגו 03-6909485 או השאירו כאן פרטים לחזרה

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן